Cum devii expert în preludiu?

Din p?cate, medicine corpul fiec?rei femei este un motor de o marc? diferit?. Deci trebuie s? cuno?ti m?car caracteristicile de baz? ale ,,motorului”. Cum duci la îndeplinire aceast? sarcin? dificil??

Corpul femeilor este împ?r?it în diferite zone pe care putem s? le numim zone erogene. Încearc? s? afli mai multe despre acestea ?i apoi f? tot ce crezi c? ar putea s? func?ioneze. Fii analitic. Monitorizeaz? r?spunsurile parteneri, reac?iile acesteia.

Orice bun mecanic observ? cea mai mic? diferen?? ?i r?spunde imediat. Deci ?i tu trebuie s? te opre?ti dac? vezi c? motorul cedeaz?, tremur? sau ceva asem?n?tor. Caut? noi abord?ri ?i ?ine-le minte pentru data urm?toare. Prin practic? vei fi un mecanic bun mai devreme sau mai târziu. Vei ?ti cu ce ?i cum î?i influen?ezi frumosul motor. Asta îns? nu te face înc? un mecanic, ci doar un ucenic bun.

Un mecanic bun nu are nevoie s? testeze nimic, deoarece el cunoa?te ?i decide în func?ie de instinctul lui. În mod natural, el ?tie unde este fiecare lucru ?i de ce este folosit ?i este în stare s? fac? fa?? ?i, mai presus de toate, s? prezic? consecin?ele. În plus, el poate face mai multe lucruri în acela?i timp. Când apar scurgerile de ulei, el acord? aten?ie ventilatorului de r?cire ?i analizeaz? profilul avelopelor, mângâindu-le. Elibereaz? frânele ?i verific? l?mpile. Verific? ?eava de evacuare ?i î?i d? seama astfel în ce stadiu e. Face toate acestea f?r? s? se gândeasc? ?i întotdeauna are instrumentul potrivit în mâinile lui, iar dac? nu îl g?se?te, îl folose?te pe cel mai adecvat ?i apropiat.

Presupun c? limbajul legat de ma?ini te ajut? mai mult, decât dac? a? fi expus aceste idei în termeni biologici sau ce ?in de sentimentalisme. Încearc? ?i vezi dac? func?ioneaz? ,,motorul” a?a cum î?i dore?ti.

Comentarii

comentarii