Cum face creierul diferenţa dintre dragoste şi sex?

Unii spun c? atrac?ia sexual? ?i iubirea sunt, diagnosis în esen??, pilule acela?i lucru. Al?ii spun c? sunt lucruri diferite, al?ii spun c? iubirea nici nu exist?. Cercet?torii ne dau un r?spuns clar: atrac?ia sexual? ?i dragostea romantic? exist? deopotriv?, iar creierul le percepe ca dou? lucruri diferite.

Studiul publicat în revista Journal of Sexual Medicine este, de fapt, o meta-analiz? din 20 de alte studii în care participan?ii au fost ruga?i s? se uite la fotografii erotice sau s? se gândeasc? la cea mai important? persoan? din via?a lor, în timp ce medicii conduceau investiga?ii imagistice.
Atât în cazul atrac?iei sexuale, cât ?i în cazul sentimentelor de iubire, s-a activat aceea?i regiune cerebral? – care poart? numele de striatum, dar activitatea cerebral? a fost înregistrat? în zone diferite ale acestei regiuni.
Dorin?a sexual? activeaz? zona din striatum care este stimulat? de lucruri ce ne aduc pl?cere, cum ar fi mâncarea ?i sexul. În schimb, sentimentul de iubire se formeaz? într-o regiune a striatumului care are rolul de a asocia o valoare acestor lucruri care ne aduc pl?cere sau recompens?.

Dragostea, un ”drog”

Profesorul de psihologie Jim Pfaus, unul dintre autorii studiului, de la Universitatea „Concordia” a explicat c? rezultatele mai arat? c? „dragostea este, de fapt, un obicei care se na?te din dorin?a sexual?, atunci când dorin?a este satisf?cut?”. În acela?i fel, zona din creier în care se formeaz? sentimentul de iubire este asociat? ?i cu dependen?a de droguri. A?a cum cineva devine dependent de droguri pe m?sur? ce le consum?, la fel ?i dorin?a sexual? se transform? în dragoste când este satisf?cut? în mod constant.
Explica?ia lui contrazice alte studii conform c?rora chiar amânarea satisfacerii dorin?elor sexuale înainte de c?s?torie, produce fericire mai mare în cuplu. Din studiul publicat în num?rul din decembrie 2011 al Journal of Family Psychology, reiese c? stabilitatea rela?iei în cuplurile care au practicat abstinen?a este cu 22% mai ridicat? decât în cazul celorlalte cupluri. Acelea?i cupluri spun c? se bucur? de o mai bun? comunicare ?i o calitate mai mare a sexului, transpuse într-o diferen?? de 12% respectiv 15% în favoarea abstinen?ilor. Studiul speciali?tilor a vizat rela?iile a 2.035 de cupluri c?s?torite.
În alt fel este dragostea o dependen??, explic? Helen E. Fisher, antropolog al Universit??ii Rutgers, coordonatorul unui studiu care a fost publicat în Journal of Neurophysiology.

În urma unui experiment care a implicat 15 subiec?i care au fost p?r?si?i de persoana iubit?, ea a observat c? atât în cazul b?rba?ilor cât ?i în cazul femeilor, vizionarea de imagini cu fostul partener activeaz? zone ale creierului asociate cu dependen?a, controlul emo?iilor, sentimente ?i ata?ament, dar ?i cu durerea fizic?.
„Este o dependen?? minunat? atunci când lucrurile merg bine ?i o dependen?? oribil? atunci când lucrurile merg prost,” a explicat Fisher.

 Sursa

Comentarii

comentarii