Cum va arăta noua bancnotă de 5 euro?

De?i de-a lungul timpului, viagra sale zona euro a primit numeroase lovituri din partea crizei economice la nivel interna?ional, cialis pentru aceasta r?mâne prev?zut un viitor pozitiv.

Ini?iativa ?i introducerea bancnotei de 5 euro a fost de mult timp anticipat?, îns? imaginea acesteia este elementul care necesita o revigorare. Figura uman? de pe bancnot? poart? un nume original ?i sugestiv: Europa! Aceast? denumire a stârnit controverse, îns? dup? numeroase studii, s-a constatat c? oamenii re?in mai u?or o fa?? uman?, iar aceasta provine tocmai din mitologia greac?, figur? care a dat ?i numele continentului Europa. Potrivit lui Mario Draghi, pre?edintele B?ncii Centrale Europene, nimic nu poate fi mai reprezentativ pentru bancnota unic? european? decât Europa, a c?rei ilustra?ie se g?se?te la muzeul Luvru, reprezentat? cu 2000 de ani în urm?.

Începând cu luna mai, bancnota va intra în uz, iar dup? introducerea acesteia, vor urma toate celelalte bancnote a fi înlocuite în ordine cresc?toare.

 

Surs?

Comentarii

comentarii