Cupa „1 IUNIE” la Qwan Ki DO în Paşcani

logo qanÎn acest weekend se va desf??ura Cupa „1 IUNIE” Qwan Ki DO la Stadionul Municipal Pa?caniva pentru copii ?i juniori. Mâine, sick începând cu ora 11.00, look la sala de sport va avea loc competi?ia.

Conform HCL nr. 71 din 12.04.2016 privind aprobarea finan??rii nerambursabile de la bugetul local al Municipiului Pa?cani a proiectelor finan?ate pentru sus?inerea unor activit??i non-profit de interes local, pentru anul 2016 domeniile tineret, sport, cultur?, a fost aprobat la finan?are ?i proiectul „Preg?tirea ?i cre?terea performan?elor sportive 2016”.

În cadrul proiectului a fost prev?zut? organizarea Competi?iei Cupa „1 iunie” la Qwan Ki Do pentru copii ?i juniori”, activitate finan?at? din bugetul local al municipiului Pa?cani.

Competi?ia va fi organizat? cu participarea sportivilor din cadrul Clubului Long Ho Pa?cani ?i Ia?i. Pentru proba tehnic?, având ca scop verificarea nivelului tehnic ?i fizic al sportivilor clubului.

Sursa

Comentarii

comentarii