Cursuri de calificare pentru infirmiere şi îngrijitoare de bătrâni

Centrul Diecezan Caritas Iaşi organizează cursuri de calificare în meseria de îngrijitoare de bătrâni la domiciliu, nivelul 1, dar şi pentru meseria de infirmieră, nivelul 2, acestea fiind două dintre cele mai căutate cursuri de calificare existente acum pe piaţă.

 Reprezentanţii Caritas au spus că la finalul cursurilor se obţine un certificat de calificare recunoscut la nivel european. Durata cursului de îngrijitoare de bătrâni este de 360 de ore, şi va dura aproximativ trei luni, în timp ce pentru infirmieră este de 720 de ore, şi va dura aproximativ şase luni.

Taxa de participare pentru cursul de îngrijitoare este de 350 de lei, iar pentru cel de infirmieră este de 650 de lei, şi se achită în două rate.

Cei care doresc să fie parte din aceste două cursuri trebuie să aducă un dosar care conţine copia actului de identitate, a certificatului de naştere, a certificatului de căsătorie sau a hotărârii de divorţ, dacă este cazul, al actului de studii de la ultima şcoală absolvită, învăţământul minim fiind obligatoriu, o adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă că e apt pentru curs. Trebuie plătită cu aceeaşi ocazie şi prima rată – 150 de lei pentru îngrijitoare şi 300 de lei pentru infirmieră.

Comentarii

comentarii