Cursuri de dans popular românesc la Pașcani

Casa_de_cultura_pascani1Pentru a veni în ajutorul celor care doresc s? înve?e, malady la Casa de Cultur? „Mihail Sadoveanu” se  organizeaz? cursuri de dans popular românesc. Costul unei ?edin?e de 2 ore este 13 lei. Instructor este Alexandru Gîmbu??, coregraf. Când se vor aduna mai mul?i doritori, atunci se va stabili ?i cum se vor forma grupele. Pân? ast?zi, pu?ini sunt cei care au manifestat interes fa?? de aceste cursuri.

Tot la institu?ia de cultur? se organizeaz? ?i cursuri de limba francez?. ?i aici se a?teapt? participan?i, iar conform directoarei Daniela Calistru, cei care doresc s? se înscrie, vor primi mai multe detalii, la fa?a locului. Cursurile de limba francez? sunt pentru încep?tori, mediu ?i avansa?i. Taxa este de 15 lei o ?edin??, care dureaz? 2 ore. Acestea sunt sus?inute de un profesor de limba francez?. Pentru ambele cursuri, atât de dansuri populare române?ti, cât ?i de limba francez?, cei care doresc s? participe trebuie s? completeze o cerere pe care o g?sesc la Casa de Cultur?.

Sursa

Comentarii

comentarii