Cursuri de formare profesională organizate de AJOFM

For?? de munc? Pa?caniLuna aceasta, stuff Agen?ia Jude?ean? pentru Ocuparea For?ei de Munc? organizeaz? cursuri de formare profesional?.

Vor fi puse la dispozi?ia p??c?nenilor 15 noi cursuri de calificare, printre care: buc?tar, frizer, vânz?tor, maseur, ajutor mecanic auto, chelner, sudor ?i instalator instala?ii tehnico-sanitare, agent securitate.

Cursurile vor fi gratuite pentru cei înscri?i în eviden?ele AJOFM ?i contracost pentru ceilal?i cet??eni. Cursurile sau ocupa?iile pentru care se vor face înscrieri nu necesit? studii superioare, ci doar studii medii ?i vor dura între o lun? ?i opt luni, în func?ie de cursul pentru care se opteaz?.

Sursa

Comentarii

comentarii