Cursuri de inspector pentru protecția muncii

Cursuri-gratuite-pentru-antreprenori-la-Online-Business-SchoolE?ti salariat, troche ?omer sau student ?i vrei s? urmezi cursuri de recalificare profesional??Ai acum posibilitatea. Camera de Comer? a dat start înscrierilor iar plata se poate face ?i în rate.

Camera de Comer? ?i Industrie Ia?i a deschis înscrierile pentru un nou curs autorizat ANC (Autoritatea Na?ional? pentru Calific?ri): Inspector în domeniul securit??ii ?i s?n?t??ii în munc?, viagra cursuri finalizat – în urma examenului final sus?inut în fa?a unei comisii – cu certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii ?i Ministerul Educa?iei. Cursul se va desf??ura în perioada 20 iulie – 24 august.

„Am lansat înscrierile pentru un nou curs – cel de Inspector SSM (88 ore) – un curs foarte important care aduce informa?ia la zi în acord cu prevederile legisla?iei în vigoare la acest moment. Cursul este adaptat la nout??ile legisla?iei în domeniu ?i va avea un pronun?at caracter interactiv ?i aplicativ. Înscrierile se realizeaz? online, pe site-ul nostru www.cciasi.ro, iar cursul se va desf??ura la sediul institu?iei, din Ia?i, B-dul Carol I nr. 27, Dealul Copou.” a declarat Adina Sardare, Coordonatorul Centrului de Training al Camerei de Comer? ?i Industrie Ia?i.

Sunt prev?zute discounturi pentru anumite categorii de salaria?i, pentru ?omeri, studen?i precum ?i pentru înscrierile colective, iar plata cursului se poate face e?alonat, sub forma unui avans achitat pân? la începerea cursului ?i a unei tran?e finale pân? la terminarea acestuia.

„Beneficiem de un lector valoros ?i condi?ii logistice optime pentru desf??urarea cursului. Practic, oferim cel mai bun raport calitate/pre? de pe pia??. Cursul se adreseaz? în mod direct atât firmelor, pentru preg?tirea ?i perfec?ionarea personalului acestora, cât ?i persoanelor fizice individuale care doresc s? dobândeasc? sau s?-?i îmbun?t??easc? propriile competen?e pentru ?anse mai bune pe pia?a muncii.” a declarat Adina Sardare, Coordonatorul Centrului de Training al Camerei de Comer? ?i Industrie Ia?i.

Comentarii

comentarii