Cursurile de prim-ajutor ar putea să devină obligatorii

curs ajutorCursurile de prim-ajutor ar putea s? devin? obligatorii, online atât pentru elevi, remedy cât ?i pentru studen?i. Asta prevede un proiect de modificare a Legii Educa?iei, and aflat în dezbatere public? pân? la sfâr?itul acestei luni. Propunerea a fost semnat? de 37 de parlamentari ?i depus? la Biroul Permanent al Camerei Deputa?ilor.

O persoan? încon?tient? trebuie a?ezat? întâi în pozi?ie lateral?, spun speciali?tii în prim-ajutor. Pentru c? nu sunt resuscita?i la timp, 70.000 de români î?i pierd via?a anual.

Nu doar statisticile, ci ?i parlamentarii spun c? suntem un popor neinformat. Aproape 40 de ale?i au semnat un proiect de lege care ar introduce cursurile obligatorii de prim ajutor în ?coli ?i universit??i.

„Pân? ?i la Colectiv s-a v?zut c? interven?ia tardiv? a autorit??ilor ar fi putut fi compensat? de cei care erau acolo. Eu cred c? no?iunile de prim-ajutor trebuie s? devin? ca tabla înmul?irii. S? ?tii s? le faci reflex pentru ca s? fii cu adev?rat eficient,” spune Tudor Ciuhodaru, ini?iatorul proiectului.

Federa?ia Sindicatelor Libere din Înv???mânt sus?ine ideea, dar ridic? o întrebare esen?ial?: cine pred? aceste cursuri?

„Cei pe care îi avem acum ca speciali?ti la ISU sau în sistemul sanitar nu pot acoperi. Trebuie mai întâi ca ministerul s? fac? un inventar al resursei umane, al necesarului, trebuie cursuri de formare,” declar? Simion H?ncescu, pre?edintele FSLI .

„De la m?surile de baz?, c?tre alte informa?ii mai complexe. Cum s? ne descurc?m în fa?a unei hemoragii. Peste aceste informa?ii se adaug? alte informa?ii cu privire la modul în care abord?m o persoan? cu o fractur? ?i tot a?a,” spune Cristian Grasu, pre?edintele Societ??ii de Salvare Bucure?ti.

Proiectul de modificare a Legii Educa?iei este în consultare public? pân? pe 30 decembrie.

Sursa

Comentarii

comentarii