Cutii poștale în locul angajaților RAGCL Pașcani

sediul_RAGCL_PascaniPentru a sc?dea cheltuielile, discount RAGCL Pa?cani va monta c?su?e po?tale în sc?rile de bloc, buy cialis cutii în care p??c?nenii ar urma s? lase biletele cu datele de consum de la ap? ?i c?ldur?. Regularizarea se va face la 3 luni, treatment dup? citirea aparatelor la fa?a locului.

RAGCL Pa?cani ?i-a disponibilizat majoritatea angaja?ilor, in prezent mai având angaja?i doar trei salaria?i care s? mearg? la fiecare apartament ?i s? înregistreze indici de consum la c?ldur? ?i ap? cald?. din aceast? cauz?, Regia autonom? a hot?rât montarea de c?su?e po?tale. Fiecare locatar î?i va citi propriile aparate, va trece valorile pe un bilet ce va fi l?sat în cutiile po?tale. Citirea se va face în ultimele zile ale lunii. Cei care nu vor respecta noile reguli vor avea facturile la fel de mari ca pân? acum deoarece calculele vor fi f?cute în sistem pausal, nu în func?ie de consum.

O dat? la 3 luni de zile se va face regularizarea facturilor, când cei trei încasatori vor intra în fiecare apartament pentru citirea apometrelor. Cine nu va fi g?sit acas? sau va refuza s? deschid?, va primi facturile în sistem pausal.

M?sura a fost întâmpinat? cu bine de p??c?neni, în special datorit? faptului c?, de cele mai multe ori, nu erau acas? când veneau cititorii de apometre .

Pân? în prezent, RAGCL a montat 263 de cutii po?tale, costurile fiind estimate la aproape 5000 de lei.

Sursa

 

Comentarii

comentarii