Cuvioasa Parascheva – Sfânta ocrotitoare a Moldovei

Sfanta Cuvioasa ParaschevaÎn data de 14 octombrie, tadalafil cre?tinii o s?rb?toresc pe Cuvioasa Parascheva, physician cunoscut? ?i sub numele de Paraschiva, purchase este o sfânt? venerat? în Biserica Ortodox? Român? ?i în alte biserici de ritm oriental, sfânta patroan? (ocrotitoare) a Moldovei.

Aceasta cu adevarat mare ?i vestit? între femei, Cuvioasa ?i pururea pomenita Parascheva, s-a n?scut într-un sat al Traciei, numit ?i din vechime ?i acum Epivata. P?rin?ii fericitei erau de neam bun ?i m?ri?i, înavu?i?i cu foarte mul?i bani ?i averi. Parascheva, mergând de mic? la Sfânta Biseric?, a auzit cele spuse acolo: ,, Cel ce voie?te a veni dup? Mine, s? se lepede de sine ?i s? ridice crucea sa ?i s? urmeze Mie”. Imediat a fost cuprins? de vorbe ?i ie?ind din biseric?, întâlnind un s?rac, ascunzându-se de maica sa ?i dezbracând hainele str?lucite ?i luminate pe care le purta, le-a dat lui ?i ea a îmbracat pe ale aceluia, luându-le pe acestea cu oarecare me?te?ugire în?eleapt?. Sfânta de atunci nu s-a mai oprit din faptele sale bune, devenit astfel ocrotitoarea celor s?raci ?i a celor bolnavi.

În anul 1641, moa?tele sale au fost aduse la Ia?i de c?tre domnitorul Vasile Lupu ?i a?ezate în ctitoria sa, Biserica Sfin?ii Trei Ierarhi. Aducerea moa?telor la Ia?i a fost un gest de recuno?tin?? din partea patriarhului Partenie I ?i a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul c? domnitorul Vasile Lupu a pl?tit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice.

Începând din anul 1889, moa?tele sale au fost mutate în Catedrala Mitropolitan? din Ia?i.

Comentarii

comentarii