Dacă îți plătești datoriile la RAGCL Pașcani, scapi de penalități

sediul_RAGCL_Pascaniziarulorizont.info anun?? c? p??c?nenii care au restan?e la plata facturilor pentru utilit??i de la RAGCL pot sc?pa de penalita?i doar dac? î?i achit? datoriile pân? pe 30 septembrie.

Aceast? hot?râre a fost luat? de c?tre consiliul de administra?ie din data de 22.07.2013. Astfel, online doar abona?ilor pentru care nu s-a emis hot?râre judec?toreasc? de recuperare a debitelor restante le este atribuit? aceast? clauz?.

Conducerea RAGCL Pa?cani a declarat c? aceast? hot?râre a fost una favorabil? pentru regie, drug numai pe parcursul acestei luni, sovaldi încas?rile fiind mai mari cu aproape 2 miliarde de lei vechi fa?? de o lun? obi?nuit?.

Sursa

Comentarii

comentarii