Dacă nu-și vor plăti datoriile vor fi dați afară din piețele agroalimentare din Pașcani

În pie?ele agroalimentare de la nivelul Municipiului Pa?cani, treatment peste 30 de pie?ari de?in mici afaceri în cele dou? pie?e ?i în cazul în care nu-?i pl?tesc datoriile c?tre Prim?rie risc? s? fie evacua?i. S-au trimis notific?ri de plat? celor care au restan?e c?tre bugetul local mai mari de 90 de zile, potrivit viceprimarului Municipiului, Vasile Axinte.

Viceprimarul a spus c? “Au termen ca în 30 de zile s?-?i achite datoriile. Dac? nu o vor face atunci contractele vor fi reziliate ?i vor fi da?i afar? de pe platou. Sunt persoane care abia a?teapt? s?-?i deschid? afaceri în cele dou? pie?e ?i sunt ?i buni platnici. Sunt aproximativ 30 de datornici de la care avem de recuperat o sum? total? de aproximativ 4 00.000 lei. Acest? sum? ne ajunge exact pentru construirea noului padoc. Mai au la dispozi?ie ca termen pân? la sfâr?itul lunii”.

Sunt pie?ari care nu ?i-au pl?tit obliga?iile c?tre buget, pe concesiuni, de câ?iva ani buni. 

Sursa

 

Comentarii

comentarii