D’ale Carnavalului în Iaşi!

        Opera Na?ional? Român? Ia?i v? invit? la spectacolul D’ale Carnavalului, sovaldi sale în regia maestrului Ioan Tugearu, duminic?, 31 martie 2013, începând cu ora 18.30, în Sala Mare a Teatrului Na?ional Ia?i.

Ioan Tugearu este un artist cu un palmares uluitor, r?spl?tit de dou? ori cu Premiul Uniunii Interpre?ilor, Coregrafilor ?i Criticilor Muzicali, fost prim balerin al Operei Na?ionale din Bucure?ti ?i fost director al Centrului Na?ional al Dansului, iar din 2003, profesor la Universitatea de ?tiin?e ?i Arte „Gheorghe Cristea” din Bucure?ti. „Montez spectacole de balet de 25 de ani, dar ce se întâmpl? acum este o premier? ?i pentru mine: sunt supus unei presiuni extraordinare, pentru c? dansatorii trebuie s? ?i vorbeasc?. Tot ce s-a putut transforma din text, am transformat în mi?care. Ce nu, am p?strat ca text. Colajul muzical va aminti de vremea când în mahalaua Bucure?tiului nu era om f?r? p?l?rie pe cap, de vremea când r?sunau cântecele Mariei T?nase, dar vor fi ?i fragmente de muzic? contemporan?”, a dezv?luit regizorul ?i coregraful Ioan Tugearu.

Din distribu?ie fac parte:
Nae – Sergiu Cotorobai
Mi?a – Roua R?u?
Didina – Monica Ailiesei
Catindat – Dumitru Buzincu
Iordache – Marian Chirazi
Cr?c?nel – Bogdan Tuluc
Pampon – Adrian Ciap?

Regia ?i coregrafia – Ioan Tugearu
Scenografia – Marfa Axenti
Libretul  – Liana Tugearu, dup? piesa omonim? de I.L. Caragiale
Colajul muzical – Ioan Tugearu, Antonel Oprescu
Proiec?ie video – Antonel Oprescu
Preg?tire text – Pu?a Darie
Asisten?i coregrafie – Dorina Cotorobai, Sergiu Cotorobai
Interpreteaz? ansamblul de balet al Operei Na?ionale Române Ia?i ?i elevii Colegiului Na?ional de Art? “Octav B?ncil?” Ia?i, sec?ia Coregrafie.

Biletele la acest spectacol s-au epuizat, îns? se pun la dispozi?ie 30 de bilete f?r? loc la pre? redus 10 lei/biletul. Rezerv?ri ?i informa?ii la Agen?ia Operei, tel. 0332.888.448, e-mail bilete@operaiasi.ro

 

Sursa

Comentarii

comentarii