Daniel Funeriu şi Mişcarea Populară!

Daniel Funeriu, tadalafil consilier preziden?ial ?i fost ministru al Educa?iei, treat îndrum? ac?iunile spre elaborarea programului Funda?iei Mi?carea Popular?, în cadrul c?ruia se vor lua în considerare ?i propunerile înaintate de simpatizan?i.

Funeriu sus?ine printr-o postare pe blogul personal um?toarele: “Primul pas este ca to?i cei care simpatizeaz? cu ideile Mi?c?rii Populare s? se înscrie pentru a-?i anun?a domeniile de competen??. Foarte curând vom publica propunerea de program (insist c? este o propunere), astfel încât to?i simpatizan?ii s? poat? participa cu propuneri de îmbun?t??ire în vederea elabor?rii programului funda?iei. M? voi ocupa în aceast? prim? etap? de coordonarea celor dou?sprezece domenii de activitate”

Pe pagina Funda?iei Mi?carea Popular? a fost postat un anun? în care simpatizan?ii sunt îndemna?i s? completeze un formular în care s? indice unul sau dou? domenii de activitate rezultate din experien?a lor profesional?.

Funeriu insist? c? selec?ia în Mi?carea Popular? este gândit? în baza unui sistem de “jos în sus”. “Mi?carea Popular? este gândit? ca instrument de exercitare a democra?iei participative care s? produc? printr-un sistem de selec?ie «de jos în sus» cele mai bune proiecte ?i cei mai buni oameni capabili s? le pun? în aplicare”, men?ioneaz? Funeriu în postarea pe blogul s?u.

Totodat?, fostul ministru al Educa?iei apreciaz? c? în România lucrurile nu func?ioneaz? ?i pentru c? “sistemul nostru democratic este un foarte prost selector al proiectelor ?i al oamenilor care s? le pun? în aplicare”.

 

Sursa

Comentarii

comentarii