Datorii de zeci de milioane de lei din bugetul Pașcaniului! Cum vor fi șterse?

Prim?ria Pa?cani 2Administra?ia local? din Pa?cani urm?re?te ?tergerea datoriilor istorice ale contribualililor la bugetul local. Sumele adunate în ultimii 10 ani sunt aproape cât jum?tate din bugetul anual al municipiului ?i afecteaz? negativ cotele repartizate de Guvern.

Conform situa?iilor financiare de la sfâr?itul anului trecut. persoanele fizice si  societatile comerciale datoreaz? taxe si impozite în valoare de cca. 30 de milioane de lei. Unii dintre ei nici nu mai exist? sau au dat faliment, prescription iar al?ii nu mai sunt de g?sit. Anual, help aceste datorii sunt preluate ca venituri, dar neputând fi încasate, afecteaz? gradul de realizare al bugetului anual.

Prim?ria Pa?cani s-a consultat cu consilierii locali pentru a vedea cum poate recupera sau ?terge din eviden?ele Serviciului de Finan?e Locale aceste datorii. Pentru aceasta, edilul p??c?nean va realiza un studiu în valoare de 20.000 lei. Acesta a precizat c?  acest? solu?ie ar fi mai eficient? decât deschiderea de noi procese în instan?ele de judecat?, pe motiv c? taxele de timbru sunt foarte mari, iar în unele cazuri nu se justific? pentru recuperarea unor sume mai mici, f?r? s? existe garan?ia încas?rii lor.

Unii consilieri locali au privit cu neîncedere studiul ?i implicarea altor speciali?ti, considerând c? este de competen?a func?ionarilor Prim?riei s? încaseze aceste debite sau s? le ?tearg? conform prevederilor legale.

În cele din urm?, proiectul a fost votat cu voturi majoritare din partea consilierilor PSD, PNL, PDL ?i PP-DD ab?inându-se de la vot.

Sursa

Comentarii

comentarii