Datornicii la bugetul local scutiți de penalități

Știați că sunteți scutiți în procent de sută la sută pentru majorările de întârziere aferente obligațiunilor fiscale principale (impozite și taxe locale prevăzute de Legea 227/2015) conform legii, dacă obligațiile fiscale principale, inclusiv cele scadente aferente anului fiscal curent sunt achitate până la data de 31.10.2019?

Proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea procedurii privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, datorate bugetului local de către persoanele fizice, care dețin în proprietate bunuri impozabile pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere) – și votat de consilierii locali în cadrul ședinței de Consiliu Local din luna ianaurie 2019, se aplică deja. Beneficiari sunt 3.895 de persoane fizice.

Pentru a beneficia de scutire, solicitanții (proprietar, reprezentant legal, moștenitori) vor depune la Serviciul Taxe și impozite Locale până la data de 31.10.2019 inclusiv, o cerere.

Proiectul poate fi consultat aici http://primariapascani.ro/…/…/uploads/2019/01/Pr.-HCL-13.pdf

Comentarii

comentarii