De ce înşelăm?

inselC?s?tori?i sau nu, view într-o rela?ie mai mult sau mai pu?in deschis?, fiecare dintre cei doi parteneri î?i pune problema dac? poate face ceva s? nu fie în?elat. Aceasta este marea dilem? sau marele mister.

 “Am fost în?elat?? Dac? da, de ce? Puteam oare preveni? Sunt sau nu vinovat? pentru c? partenerul a c?zut în mrejele altcuiva? Cum va mai fi rela?ia, se va schimba oare? Pot trece sau nu peste un astfel de eveniment?” Toate aceste întreb?ri sau multe altele le descop?r în cabinet, spuse cu lacrimi în ochi ?i voce tremurând? sau cu o privire t?ioas? ?i dornic? de r?zbunare. Dar înainte de orice, s? vedem de ce în?al? oamenii. Ei bine, r?spunsul sincer, lipsit de ipocrizie, este: pentru c? pot! Da, da! Dac? ar fi s? facem un sondaj, probabil c? procentul celor care au avut cum ?i cu cine ?i au f?cut-o, este superior celor care nu au f?cut acest pas. Iar dincolo de acest r?spuns, exist? alte varia?iuni pe tem?, prin care cei care au f?cut-o caut? s? motiveze gestul sau s? g?seasc? vinova?i. ?i dincolo de ace?tia, sunt cei care î?i pun în practic? fanteziile al?turi de partener sau separat, pentru o noapte, sau f?cându-?i din fantezii un mod de via??.

Cum, cu cine ?i de ce în?el?m

Colegul. Este cel mai adesea personajul negativ, cel care stric? rela?ii sau cel care este cel mai la îndemân?. De ce? Pentru c? timpul petrecut la serviciu este net superior celorlalte activit??i. Pentru c? arat? bine, se comport? a?a cum cel de acas? nu o face, pentru c? este glume? sau pentru c? este singurul care m-ar asculta sau m-ar în?elege cel mai bine. Pentru c? oricum alt? variant? nu am unde ?i cum s? g?sesc. Pentru c? eram în training, eram la munte, vinul a fost bun.

Fostul. Acesta este pe locul 2 în topul preferin?elor. Este persoana care ne ?tie ?i pe care o cunoa?tem cel mai bine. Sau pentru c?, este cel care era “deja cucerit”, vorba poetului. O reîntâlnire nea?teptat? sau o rela?ie care scâr?âie pot fi motivele ce pot reaprinde un foc ce mocnea.

Aventura de o sear?. Este prima pe lista de preferin?e a femeilor. Li se pare cea mai sigur?. S? întâlneasc? pe cineva necunoscut, care s? le cucereasc?, s? le vr?jeasc? ?i al?turi de care s? petreac? o sear? fierbinte în care s? pun? în practice? cele mai nebune fantezii. Iar diminea?a s? dispar? ?i s? nu afle nimeni. Iar ele s? se întoarc? la via?a obi?nuit?, cu gustul p?catului pe buzele ce descriu un zâmbet ?treng?resc.

Sexul în grup sau sexul cu o persoan? de acela?i sex. Acestea sunt fantezii pe care le au ambele sexe, dar pu?in diferit. Dac? femeile se gândesc cum ar fi cu doi b?rba?i sau cu o prieten?, b?rba?ii se gândesc mai degrab? cum ar fi cu dou? partenere. Îns? de cele mai multe ori, r?mân doar la stadiul de fantezii, procentul celor care pun în practic? fiind foarte mic.

Schimbul de parteneri. De când accesul la informa?ie este aproape nelimitat, de când filmele pentru adul?i ?i pozele indecente sunt peste tot, aceast? fantezie a devenit pentru unii un mod de via??. Contra unei sume de bani sau doar de dragul experien?elor, exist? o categorie de persoane care practic? frecvent schimbul de parteneri.

Final ?i poate de la cap?t. Oricum ar fi, trebuie spus c? familia reprezint? baza societ??ii. O familie s?n?toas?, cu valori ?i norme clare, pune cu adev?rat în valoare ambii membri ce se pot astfel ajuta ?i sprijini reciproc. De asemenea, într-o familie s?n?toasa se pot na?te ?i cre?te copii s?n?to?i fizic ?i mental. Fantasmele pot fi doar moduri de a visa sau evenimente de o noapte. Chiar dac? omul este o fiin?? social? sau poate tocmai de aceea, dorin?a de a schimba partenerul sau dorin?a de a încerca ?i ceva nou apare. Oricât am dori sau nu s? recunoa?tem acest lucru. Dar dac? face?i sau nu pasul, numai voi ?ti?i. Eu v? spun doar atât: ave?i grij? s? v? asuma?i consecin?ele! Altfel, acest pas poate însemna sfâr?itul rela?iei de cuplu. Sau începutul unei noi rela?ii ori începutul unor alte forme sau tipuri de rela?ii.

Comentarii

comentarii