De ce se uită bărbaţii după alte femei? Psihologii au aflat răspunsul!

Dup? lungi cercet?ri, shop psihologii au aflat r?spunsul la una dintre cele mai vechi probleme ale femeilor: de ce se uit? b?rba?ii dup? alte femei.

Spre deosebire de reprezentantele sexului frumos, case care sunt atrase de fe?ele masculine cunoscute, b?rba?ii sunt mult mai atra?i de fe?ele ce nu le-au mai v?zut niciodat?.

Cum au motivat psihologii acest lucru? Se pare c? totul se datoreaz? evolu?iei.

La acest? concluzie s-a ajuns în urma unui studiu în care b?rba?ilor ?i femeilor le-au fost ar?tate zeci de poze con?inând numeroase fe?e.

Iat? ce au constatat psihologii: cu cât femeile vedeau mai multe poze ce înf??i?au acela?i b?rbat, cu atât erau mai atrase de el. În schimb, b?rba?ii ce au luat parte la studiu considerau mai pu?in atr?g?toare femeile pe care le vedeau a doua oar? înf??i?ate în poze.

Principalul motiv luat în calcul de cercet?toribarbat_femei_33487400  ar putea fi faptul c? b?rba?ii au evoluat s?-?i maximizeze succesul reproductiv prin împerecherea cu un num?r cât mai mare de partenere.

Întreg studiul îl pute?i citi pe site-ul Descoper?.ro. 

Sursa

Comentarii

comentarii