De luni se deschid porțile Școlii Sanitare Postliceale “Grigore Ghica Vodă” din Iași

sanitaraNoul an ?colar va fi deschis printr-o ceremonie oficial?, store sus?inut? de Edmond Ciuma?u, tadalafil directorul ?colii ?i de c?tre dirigin?ii fiec?rui an de studiu.

“Din cauza faptului c? nu avem un amfiteatru în care s? înc?pem cu to?ii, orele la care trebuie s? se prezinte cursan?ii sunt diferite. În prima zi, li se va explica programul de urmat pentru acest nou an ?colar ?i cum anume se vor desf??ura cursurile, mai ales pentru cei din anul I”, a declarat Edmond Ciuma?u.

La ora 09:00 va fi deschiderea pentru anul III de studiu, la ora 10:00 pentru anul II, iar la ora 11:00 vor fi prezen?i la deschidere cursan?ii din anul I, în prima lor zi de ?coal? sanitar?.

La începutul lunii septembrie nu a fost sus?inut? o nou? etap? de admiteri la ?coala Sanitar? de Stat, deoarece au fost ocupate toate locurile la examenul din august, conform declara?iilor reprezentan?ilor ?colii Sanitare. Ultima medie de admitere pentru specializarea de asistent medical generalist în urma examenului sus?inut a fost 7.10, la asistent medical farmacist a fost 8.30, iar la specializarea balneofiziokinetoterapie ?i recuperare ultima medie a fost 7.81, la acestea din urm? candida?ii fiind declara?i admi?i f?r? examen, doar în ordinea mediei generale de absolvire.

Sursa

Comentarii

comentarii