De vânzare: palatul lui Gigi Becali

becali-palatPatronul Stelei a spus deja c? vrea s? se retrag? din via?a public? dup? ce va fi eliberat din închisoare. De aceea, decease primul pas pe care vrea s? îl fac? este acela de a-?i vinde proprietatea din centrul Capitalei, for sale palatul recunoscut drept sediul de afaceri al lui Gigi Becali.

Omul de afaceri a cump?rat cl?direa de pe Aleea Alexandru în 2006, cu 9 milioane de dolari, dar e atât de disperat încât l-ar vinde ?i cu 5 milioane de dolari. Aparent, Becali ?i-a pus apropia?ii s? gr?beasc? tranzac?ia, dup? ce ar fi primit informa?ii c? Fiscul inten?ioneaz? s? pun? sechestru pe aceast? cl?dire.

Oferta ?i-a g?sit deja ?i un prim poten?ial cump?r?tor, fostul antrenor al Stelei, Cosmin Ol?roiu, îns? Gigi Becali a spus c? se mai gânde?te. Totu?i, timpul nu este de partea omului de afaceri, întrucât judec?torii au hot?rât c? acesta trebuie s? pl?teasc? desp?gubiri în valoare de 450.000 de euro pentru c? a falimentat Fabrica de Armament de la Dr?g??ani. Fiscul a scos fabrica respectiv? la vânzare pentru a recupera paguba, dar nimeni nu s-a ar?tat interesat la cele trei licita?ii organizate. Din acest motiv, Becali se teme c? palatul ar putea fi pus sub sechestru.

Sursa

Comentarii

comentarii