De Ziua Femeii, bărbații au ajuns în spital

47050spitale-din-lume-1Pare c? Ziua Femeii a reprezentat o zi cu ghinion pentru c?t?iva b?rba?i din jude?ul Ia?i. Dintre ace?tia, sovaldi sale 3 au încercat s? se sinucid?, iar 10 s-au luat la b?taie. Ambele situa?ii au fost cauzate de consumul excesiv de alcool.

Cei care au încercat s? se sinucid? au apelat la combinarea alcoolului cu diferite medicamente sau cu substan?e corozive. B?rba?ii îns? nu au reu?it s? se sinucid?, ci mai degrab? s?-?i provoace dureri pe care medicii de la Unitatea de Primire Urgen?e (UPU) a Spitalului  le-au tratat cu sp?l?turi gastrice. Dintre cei trei b?rba?i, unul în vârst? de 53 de ani, originar din localitatea Cotnari, care a b?ut alcool ?i clor a fost externat în scurt timp de la începerea investiga?iilor. „Starea pacientului a fost îmbun?t??it? ?i nu a mai fost nevoie de internare“, a precizat conf.dr. Diana Cimpoe?u, medic ?ef UPU-SMURD. Ceilal?i doi b?rba?i, unul în vârst? de 57 de ani din Ungheni ?i altul de 36 de ani din Ia?i, au înghi?it pastile cu pumnul pe care le-au b?ut cu alcool din bel?ug. „Pacien?ii au necesitat internare ?i supraveghere de specialitate pe parcursul a mai multor zile. Ei sunt interna?i în Clinica de Toxicologie a spitalului“, a ad?ugat medicul.

Tot la Spitalul „Sfântul Spiridon“ au ajuns ?i zece b?rba?i cu multiple contuzii, care s-au b?tut în cârciumele din satele dimprejurul Ia?ului. „B?rba?ii cu vârstele cuprinse între 32 ?i 73 de ani prezentau numeroase contuzii cu care s-au ales de pe urma unor agresiuni. Doi pacien?i erau din Ia?i, iar ceilal?i din mediul rural, din sate precum Dume?ti, Le?cani, Tome?ti ?i ?u?ora. Niciunul dintre cei adu?i cu ambulan?a nu se afla în stare grav?. Spre diminea??, ne-a venit un grup mai mare de b?rba?i b?tu?i din Le?cani cu traumatisme cranio-cerebrale ?i diferite contuzii. Pacien?ii au fost stabiliza?i în UPU ?i apoi transfera?i pe clinici. Ieri am f?cut o statistic? a pacien?ilor interna?i, în func?ie de sexe, ?i a reie?it c? 55% dintre ace?tia au fost b?rba?i. Ei au petrecut mai mult de ziua femeii ?i au avut mai mult de suferit“, a ad?ugat conf.dr. Diana Cimpoe?u.

Sursa

Comentarii

comentarii