Decodifică arta prin pictură

Expozi?ia de pictur? -“ Visual Silence | Portraits of absence”, cialis a artistei Delia Andrie?.

Perioada de vizitare: 1-10 Martie
Loca?ia: Galeria Theodor Pallady, case Ia?i, str. L?pu?neanu nr. 7-9 (fosta Galerie Dana)
În aceea?i perioada, Galeria Theodor Pallady va g?zdui ?i  expozi?ia de desen “Panoramic”  a  arti?tilor Maria Gheorghi??-Vornicu ?i Andrei Morteci.

Vernisaj: Vineri, 1 Martie, ora 18.00
Prezint?: criticul de art? Petru Bejan

Organizatori: Asocia?ia Expus în parteneriat cu Uniunea Arti?tilor Plastici – Filiala Ia?i
” Timpul postmodern nu mai are rabdare s? permit? experien?ei de receptare artistic? s? se manifeste inefabil, ?i nici practicii artistice s?-?i ia r?gazul necesar pentru a produce inefabilul. În acest mod îmi asum, ca atitudine subjugat? demersului meu artistic, absen?a unui statement pe care s?-l ata?ez complementar proiectelor mele. Cauzele acestui tip de pozi?ionare sunt multiple. Una dintre ele rezid? în faptul c? m? intereseaz? mai mult încercarea de a opera?ionaliza prin mecanisme specific artistice con?inuturi informa?ionale (extra-artistice). Astfel, urm?resc codificarea artistic? a demersului conceptual, în detrimentul intermedierii lui teoretice. Proiectele mele, inclusiv “Visual Silence”, au la baz? str?dania de a împlini un act comunica?ional prin re-prezentarea (prezentarea din nou) tensionat? a realit??ii prin mijloace specifice limbajului vizual, cu inten?ia de a-i reda obiectului artistic capacitatea de a aduce cu sine o alt? lume. El func?ioneaz? astfel ca fereastr? sau punte, care permite con?inutului informa?ional s? se fenomenalizeze saturat în procesul recept?rii artistice, transformând vederea în privire nud? “dup? cum afirm? Delia Andrie?.

Delia Andrie? este artist? vizual? absolvent? a Universit??ii de Arte “George Enescu” din Ia?i. În prezent, este doctorand? a Universit??ii Na?ionale de Arte din Bucure?ti. Expozi?ia de pictur? figurativ?  “Portraits of Absence”  este al doilea proiect expozi?ional personal din activitatea artistei ?i prima parte a seriei “Visual Silence”, un proiect artistic început în 2011 ?i aflat în curs de desf??urare.

Sursa

Comentarii

comentarii