Demonstrații ale Poliției Pașcani pe Esplanadă

demoEveniment deosebit ast?zi de la 11.00, treat pe Esplanada municipiului. Angaja?ii structurilor din Ministerul Administra?iei ?i Internelor se vor prezenta în fa?a p??c?nenilor pentru o serie de ac?iuni, order ce se desf??oar? în cadrul unei campanii de prevenire, de Ziua Poli?iei Române.

Poli?i?tii de la Biroul Rutier vor prezenta celor interesa?i autospecialele din dotare, cei de la Compartimentul de Analiz? ?i Prevenirea Criminalit??ii vor sta de vorb? cu oamenii ?i le vor ar?ta tehnica criminalistic?, în timp ce lupt?torii de la Serviciul de Ac?iuni Speciale vor face o serie de demonstra?ii.

Având în vedere Ziua Poli?iei Române, eveniment ce va avea loc pe data de 25 martie, în perioada premerg?toare acestei s?rb?tori, poli?i?tii vor participa miercuri, 19 martie, la o serie de ac?iuni la Pa?cani. Îi invit?m pe oameni s? participe la aceste ac?iuni, programate în intervalul orar 11.00-13.00“, ne-a declarat Anca Vijîiac, purt?torul de cuvânt al IPJ Ia?i.

Cu prilejul acestui eveniment, poli?i?ti din cadrul Serviciului Personal vor prezenta oferta ?colilor de Poli?ie din ?ar?. În structura Ministerului Internelor ?i Reformei Administrative func?ioneaz? trei institu?ii de înv???mânt care preg?tesc tineri ce doresc s? urmeze cariera de poli?ist.

Una dintre ele este Academia de Poli?ie „Alexandru Ioan Cuza” Bucure?ti, în cadrul c?reia func?ioneaz? Facultatea de Drept, institu?ie de înv???mânt superior, acreditat? care are ca obiect de activitate preg?tirea ?i formarea de ofi?eri de poli?ie pentru structurile Inspectoratului General al Poli?iei Române.

Tot în cadrul Ministerului Internelor ?i Reformei Administrative func?ioneaz? ?i dou? institu?ii de înv???mânt postliceal, respectiv ?coala de Agen?i de Poli?ie „Vasile Lasc?r” Câmpina ?i ?coala de Agen?i de Poli?ie „Septimiu Mure?an” Cluj Napoca, institu?ii care au ca obiect de activitate formarea viitorilor agen?i de poli?ie din structurile Poli?iei Române.

Sursa

Comentarii

comentarii