Dependența strică!

Dac? ai ajuns în stadiul în care orice plan pe care ?i-l faci depinde numai de timpul liber al partenerului t?u, purchase afl? c? e?ti pe drumul gre?it. Dac? ai de ie?it cu prietenele tale la cafea, capsule dac? vrei s? vezi un film care lui nu-i place, nu sta pe gânduri. Mergi ?i desf??oar?-?i activit??ile indiferent de p?rerile lui. Nu a?tepta mereu s?-?i fac? el timp pentru ca s? pute?i merge s? m?nânci doar tu o savarin?.

S? nu uit?m c? sunt ni?te replici pe care le adresa?i mereu partenerilor vo?tri: „Nu vii cu mine …?”, „Nu merg dac? nu vii cu mine!”. Acestea sunt clar semnele unei rela?ii care se va destr?mâna din cauz? c?-?i sufoci partenerul.

E normal ca rela?ia ta s? fie pe primul loc, îns? nu face din asta o obsesie. Nu-?i amâna întâlnirile cu prietenele tale doar din cauz? c? iubitul t?u vine mai devreme de la servici, iar tu ai vrea s? stai mai mult cu el. Psihologii spun c? dependen?a de ceva sau de cineva arat? neîncredere în for?ele proprii ?i nevoia de ajutor din exterior. În acest caz, tu î?i canalizezi energia c?tre ceea ce-?i dore?te partenerul t?u ?i te gânde?ti s?-i fie lui bine. Dac? la început poate fi flatat de toat? aten?ia pe care i-o acorzi, în timp se va sim?i sufocat ?i controlat ?i î?i va repro?a tot felul de lucruri.

Trebuie avut grij?, pentru c? de multe ori, dependen?a se transform? în obsesie, iar prin urmare, mai devreme sau mai târziu, va interveni desp?r?irea de care te temi.
Nu uita c? b?rba?ilor le plac femeile independente, pe picioarele lor, care sunt în stare s?-?i poarte ?i singure de grij?, nu s? a?tepte doar s?-l ?in? de mân? pe iubit/so? pentru a putea traversa strada, de exemplu.
Una dintre cele mai bune solu?ii pentru ca dependen?a s? nu se transforme în obsesie este s?-i la?i „pu?in mai mult” timp pentru el. Nu te autoinvita în evenimentele la care trebuie doar el s? participe, înva?? s? iei decizii proprii, ocup?-?i timpul în activit??i separate de ale lui.
Nu uita c? dac? lucrurile nu merg bine, singura solu?ie s? scape din aceast? „tortur?” este s? te p?r?seasc? ?i s? aiba parte de libertatea la care viseaz? de mult, mai exact, din momentul în care tu te-ai lipit de-a binele de el ?i de via?a lui.

Comentarii

comentarii