Depreciere SPECTACULOASĂ: Cursul a urcat până la 4,5520 lei/euro

csg_400Cota?iile monedei na?ionale au urcat pân? la 4, hospital 5520 lei/euro la începutul sesiunii interbancare, pharm dup? care au revenit spre 4,53 lei/euro, juc?torii fiind îngrijora?? dup? ce Rezerva Federal? a Statelor Unite (Fed) a anun?at c? va reduce treptat programul de achizi?ii de obliga?iuni, cu final în 2014.

La deschidere euro a fost cotat la 4,5250 lei, aproape de nivelul de la închiderea ?edin?ei de miercuri. Cota?iile leului au urcat la 4,52 lei/euro miercuri sear?, în jurul orei 23:00, în afara orelor de tranzac?ionare locale, influen?ate de anun?ul Fed.

Primele transferuri de joi au dus cursul pân? la 4,5520 lei/euro, dup? care rata de schimb a început s? coboare treptata, iar în jurul orei 10:15 schimburile se perfectau în jurul nivelului de 4,53 lei/euro.

Pre?edintele b?ncii centrale americane, Ben Bernanke, a declarat c? Fed va începe în acest an s? reduc? programul agresiv de stimulare monetar? a economiei, urmând s? renun?e complet la achizi?iile de obliga?iuni la jum?tatea anului viitor.

În urma acestui anun?, valutele din regiune au consemnat pierderi mai accentuate în raport cu euro, pân? la 1%.
Dealerii spun c? deprecierea leului a avut loc pe volume reduse de valut?, ceea ce indic? c? ,,acest? mi?care nu se înscrie într-o tendin??”.

Banca Na?ional? a României (BNR) a publicat miercuri un curs de referin?? în cre?tere cu 1,91 bani, la 4,4992 lei/euro. În sesiunea de mar?i, cursul a fost de 4,4801 lei/euro.

Sursa

Comentarii

comentarii