Descoperirea facută de un bărbat într-o pădure!

bigfoot2John Stoneman se întorcea cu so?ia de la un festival, sovaldi când a z?rit ceva bizar în p?durea de lâng? o ?osea din Bradford, generic Pennsylvania, Statele Unite. B?rbatul a reu?it s? fac? ?i câteva fotografii.

John, în vârst? de 57 de ani, a z?rit printre copaci ceva ce seman? cu un urs, dar care nu era urs.

,,Era prea mare pentru un urs, prea p?ros, iar forma trupului era cu totul diferit?. Nu am putut s? oprim ma?ina, este o ?osea circulat?. Când am ajuns acas? ?i am v?zut peste ce am dat, am decis s? fac imaginile publice”, a declarat John.

bigfoot1Mul?i dintre cei care au v?zut fotografiile sunt convin?i c? este vorba despre Bigfoot, creatura ciudat? pentru care speciali?tii încearc? s? g?seasc? dovad? existen?ei sale.

Pozele b?rbatului circul? acum pe tot internetul.

Sursa

Comentarii

comentarii