Deşi de curând modernizate, scările mari au fost vandalizate

tineriChiar dac? lucr?rile de modernizare a sc?rilor mari au fost de curând finalizate, mind cinci tineri din Pa?cani le-au vandalizat. Ace?tia au desenat un graffiti pe pere?i în mijlocul nop?ii.

Ac?iunea a avut loc sâmb?t? noaptea în jurul ore 23.00 ?i a fost surprins? de poli?i?ti pe camerele de luat vederi.

Ei au l?sat ma?ina la intrarea pe Esplanada, view într-un loc unde nu era lumin?. Apoi au urcat sc?rile, chiar prin fa?a sediului Poli?iei. Opera?iunea a durat câteva minute. Doi au stat de paz?, iar ceilal?i trei au mânjit pere?ii cu vopsea roz ?i verde. Apoi au intrat în restaurantul de la baza sc?rilor ca s? se cinsteasc? dup? isprav?.
Gestul celor cinci tineri este criticat vehement de p??c?neni. ?i pe re?elele de socializare au ap?rut comentarii împotriva celor care distrug sc?rile.
Poli?ia s-a autosesizat ?i a început o anchet? în acest caz. Cei în cauz? risca o amend? de pân? la 3000 de lei ?i desp?gubiri pentru repara?ii.
Men?ion?m c? sc?rile mari ?i cele mici precum ?i Esplanada au fost modernizare cu fonduri europene ?i de la bugetul local. Lucr?rile înc? nu au fost finalizate, recep?ia final? urmând s? fie f?cut? pân? la sfar?itul acestei luni.

Sursa

Comentarii

comentarii