Despărțirea temporară, soluție pentru salvarea relației?

cupluÎn orice rela?ie, cheap la un moment dat, situa?iile tensionate î?i fac apari?ia cu regularitate ?i cu o frecven?? din ce în ce mai mare. Cu toate acestea, inima i?i spune c? o desp?r?ire este mult prea mult, a?adar, alegi solu?ia cea mai pu?in dureroas?, separarea temporar?. Uneori, timpul petrecut singur ?i spa?iul personal pot rezolva conflictele ?i pune ordine în gânduri ?i sentimente.

De ce s? iei o pauz?? Orice rela?ie apare între dou? persoane cu caractere diferite. Ca o rela?ie s? func?ioneze, ambii parteneri trebuie s? ?tie s? negocieze func?ie de aceste diferen?e. Uneori, acest lucru se întâmpl? cu dificultate, fiind necesar? o mic? pauz? pentru ca fiecare s?-?i fac? ordine în idei ?i sentimente. Astfel, cei doi vor putea decide care este viitorul rela?iei.

Cum faci? Planific?. Nu lua hot?râtea singur/?, ci dup? o discu?ie cu partenera/ul. Vorbi?i, l?muri?i care sunt problemele care v-au adus aici, ce ve?i rezolva prin aceast? desp?r?ire ?i cum ve?i evolua ca entitate separat? de rela?ie.

Iat? ce ar presupune o astfel de separare temporar?:

Înainte de separare

1. Identifica?i împreun? motivele care au dus la nevoia unei eventuale desp?r?iri, evalua?i situa?ia, dar evita?i pe cât se poate aruncarea vinei dintr-o tab?r? în alta.

2. Pune?i-v? de acord asupra perioadei de care ave?i nevoie. Nu exist? o recomandare în acest sens, separarea putând fi de doar un week-end, dar ?i de câteva luni. În principiu, alege?i perioada care vi se pare cea mai potrivit? pentru a v? pune la punct gândurile ?i a ajunge la o concluzie, ?inând îns? cont ?i de p?rerea partenerului.

3. Stabili?i regulile pentru contact. Pe perioada separ?rii, multe cupluri s-ar putea sim?i mai confortabil, p?strând contactul. Al?ii îns? ajung la concluzia c? doar separarea complet? unul de altul poate duce la efectul scontat. Face?i alegerea care vi se pare cea mai potrivit?, dar nu uita?i s? stabili?i dinainte regulile.

4. R?mâne?i fideli pe durata separ?rii. Mul?i în?eleg gre?it aceast? separare ?i se arunc? f?r? s?-?i dea seama în aventuri amoroase, trecând cu vederea eventualele consecin?e ?i complica?ii pe care aceste aventuri le vor produce. Dac? vre?i ca rela?ia s? mearg? în continuare, aminti?i-v? c? este doar o separare fizic?, temporar? ?i r?mâne?i dedica?i trup ?i suflet partenerului.

Perioada separ?rii

1. Înconjoar?-te cu prieteni ?i familie. Deschide-te oamenilor care ?in la tine, împ?rt??e?te-le din tr?irile ?i emo?iile tale, ei fiind singurii care te pot ajuta s? ajungi la concluzia potrivit?. Bazeaz?-te pe ajutorul lor, mai ales la început, când acomodarea va fi mai grea.

2. Reg?se?te-te. Multe rela?ii se sfâr?esc prost pentru c? ambii parteneri au senza?ia de sufocare, de lipsire de libertate. Aceast? separare i?i va reaminti c?, în ciuda aparen?elor, ai o via?? a ta. Simte-te liber? s? te ocupi de tine ?i f? tot ceea ce rela?ia te împiedic? s? faci.

3. Evalueaz? situa?ia deta?at? de la distan??. Redescoperindu-te, vei identifica mai u?or ?i cauzele care te-au adus în aceast? situa?ie, precum ?i solu?iile de aplanare a conflictului.

4. Identific? schimb?rile care sunt necesare func?ion?rii rela?iei. Dac? ai ajuns la concluzia c? ai pentru ce lupta, vei fi nevoit? s? rezolvi problemele. Întreab?-te deci ce trebuie schimbat ?i ce nu pentru a te putea bucura în continuare de o rela?ie s?n?toas?.

Dup? separare

1.Revizui?i rela?ia împreun?. Alege?i împreun? locul ?i momentul ?i împ?rt??i?i-v? sentimentele ?i concluziile.

2. P?stra?i mintea deschis?. Nu ve?i ?ti niciodat? ce are de spus partenerul înainte de a porni discu?ia. Evita?i astfel presupunerile ?i nu ave?i a?tept?ri care s? duc? la dezam?giri.

3. A?i decis s? mai încerca?i o dat?? Asigura?i-v? c? a?i g?sit ?i mijloacele necesare aplan?rii conflictelor ?i solu?ion?rii problemelor.

4. A?i decis s? porni?i pe c?i separate? Da, dar a?i luat o decizie major? f?r? s? fi?i domina?i de impulsuri de moment. Nu e garantat c? ve?i r?mâne prieteni, dar ve?i pune cap?t rela?iei în mod civilizat.

Sursa

Comentarii

comentarii