Destinatarul greșit

images (2)Pe scara unui bloc din Pa?cani, treat locuiau dou? familii Protopopescu. So?ul uneia dintre doamnele Protopopescu murise de curând, iar b?rbatul celeilalte, care era un om de afaceri bogat, plecase pentru trei s?pt?mâni în Hawaii. Cel din urm? trimite acas? o telegram?, care, din gre?eal?, îi este înmânat? v?duvei. În ea scria: „Am sosit cu bine, dar nu-i ce m? a?teptam. ?i aici e o c?ldur? de iad!”.

 

Comentarii

comentarii