Deszăpezirile ne vor ,,curăţa" de 7 milioane euro!

deszapeziri1Luna noiembrie vine preg?tit?, rx astfel c? odat? cu prima lun? teoretic? de iarn?, buy autorit??ile încep s? semneze contractele de desz?pezire

Eky Sam Târgu Frumos împreun? cu al?i asocia?î a câ?tigat licita?iile  f?cute de Direc?ia Jude?ean? de Administrare a Drumurilor ?i Podurilor, purchase Ia?i ?i Direc?ia Regional? de Drumuri ?i Poduri. Ted Construct, firma aliat? cu Eky Sam la drumuri na?ionale, dar concurent? la drumuri jude?ene a renun?at la atribu?ii.

Primul dintre contracte va fi valabil trei ani, iar cel de-al doilea, doi ani.  Ovidiu Laicu, directorul DRDP declar?: ,, La noi a fost o problem? tehnic?, dar am primit und? verde de la Bucure?ti s? semn?m contractul, lucru pe care îl vom face mâine (ast?zi – n.r.).”

Costurile aferente desz?pezirilor sunt în valoare de 7 milioane euro.

Sursa

 

 

Comentarii

comentarii