Dezamăgirea distruge dragostea și pasiunea din cuplu

Toat? lumea e con?tient? de faptul c? minciuna ?i în?elatul constituie o parte din jocul de poker, healing dac? vrei s? câ?tigi, order nu po?i aplica aceea?i tactic? ?i într-o rela?ie. În afar? de cele dou?, dezam?girea partenerului e cea mai puternic? arm? împotriva vie?ii armonioase de cuplu.
Rela?iile încheiate datorit? dezam?girii sunt destul de comune, pentru c? nu ai de unde s? ?tii ce aude, ce crede, ori ce a?tept?ri are jum?tatea ta pân? nu este deja prea târziu. Iat? câteva dezam?giri comune pe care s? le evi?i ?i solu?ii asupra acestora.
Ui?i mereu
Femeile au o memorie extraordinar?, amintindu-?i fiecare detaliu în parte. Are preten?ia ca ?i tu s? ai aceea?i ?inere de minte pentru toate detaliile din via?a ei, a familiei, a jobului, a prietenilor s?i, etc. În caz contrar va crede c? te intereseaz? doar persoana ta.
Contracareaz? dezam?girea: Spune-i c? s-ar putea s? fii uituc, dar asta nu înseamn? c? nu î?i pas?. Cump?r?-i cartea ei preferat? din copil?rie sau pl?nuie?te o cin? la restaurantul ei preferat, ca s?-i demonstrezi c? î?i aminte?ti ceva.
Nu ai valori ?i principii
Femeile au nevoie s? aib? încredere în b?rba?ii din via?a lor, dar lipsa valorilor morale ?i a principiilor, în opinia lor, înseamn? c? nu se pot baza pe ace?tia. Orice femeie are mari speran?e în leg?tur? cu b?rbatul cu care vrea s? î?i fac? un viitor ?i î?i dore?te ca el s? fie capabil s? înve?e genera?iile viitoare ?i s?-i impresioneze familia.
Contracareaz? dezam?girea: Argumenteaz?-i de ce ai luat decizia pe care ai luat-o ?i ra?ionamentul pe care îl ai.
Te por?i urât cu cei din jur
Oamenii au tendin?a s? gândeasc? în alb ?i negru: oamenii sunt fie buni, fie r?i. Dac? îi tratezi pe cei din jurul t?u cu duritate, cu sarcasm, iubitul/a t?u/ta va crede c? acest comportament se va extinde ?i asupra lui/ei.
Contracareaz? dezam?girea: În acest caz are dreptate. Tratând oamenii urât eviden?iaz? s?r?cia ta sufleteasc? ?i nu ai nicio scuz? pentru asta. Cere-?i scuze ?i f? tot posibilul s? î?i schimbi comportamentul pe viitor.
Nu e?ti ambi?ios/ambi?ioas?
Femeile, uneori ?i b?rba?ii petrec mult timp gândindu-se la viitor ?i probabil c? te afli printre gândurile partenerului t?u. Se poate s? nu vede?i viitorul la fel. Dac? î?i spui planurile de viitor dar nu faci nimic s? le îndepline?ti, vei da impresia c? nu e?ti capabil/? s? faci nicio schimbare în via?a ta sau nu î?i pas? dac? evolueaz? sau nu.
Contracareaz? dezam?girea: Fii cinstit/? cu ceea ce î?i dore?ti ?i nu te gândi c? el/ea î?i dore?te s? aib? al?turi doar un partener cu o slujb? m?rea??, iar pentru asta va trebui s? min?i în leg?tur? cu visurile tale. Vrea doar s? ?tie c? î?i dore?ti s? evoluezi ?i c? ?inte?ti spre ceea ce visa?i s? ob?ine?i împreun?.
Redinamizeaz? rela?ia
Atât femeile, cât ?i b?rba?ii au a?tept?ri de la ei ?i de la partener atunci când sunt implica?i într-o rela?ie serioas?, dar de obicei nu comunic? clar care sunt a?tept?rile respective. Dac? te confrun?i cu dezam?giri în rela?ia ta, cel mai bine e s? vorbe?ti cu el/ea despre nivelurile de a?teptare. Dac? nu vei face asta, vei risca s? fii m?surat/? de a?teptarile ei/lui, ce reprezint? o lupt? pierdut? pentru tine ?i rela?ia voastr?.

Comentarii

comentarii