Dezbatere la Pașcani privind taxa de salubritate

05_masina_gunoi_79836000P??c?nenii sunt invita?i în primele zile ale lunii ianuarie 2015 la o dezbatere public? organizat? de Prim?rie. Subiectul întâlnirii, store la care sunt a?tepta?i s? participe cet??enii, healing este cel legat de instituirea taxei de salubrizare pentru persoanele fizice din municipiu.

Dezbaterea public? este programat? pentru data de 12 ianuarie, illness de la orele 14.00, loca?ia de desf??urare fiind sala multifunc?ional? din cadrul Prim?riei. Conform notei de fundamentare realizat? de SC Eco Salubritate SA, pre?ul propus ca tax? de salubritate este de 8 lei pe lun? pentru fiecare persoan?.

Sunt a?teptate s? participe la dezbatere persoanele fizice ?i juridice, organiza?ii ale societ??ii civile, organiza?ii nonguvernamentale ?i reprezentan?i ai institu?iilor publice interesate. Persoanele publice interesate s? ia cuvântul se pot înscrie la Ghi?eul Unic din Prim?rie, la persoana de contact, Mihaela Puiu.

Sursa  

Comentarii

comentarii