Diaconescu renunță la candidatură

cristian-diaconescu1Ast?zi, case 28 august 2014, buy pre?edintele FMP, Cristian Diaconescu, a anun?at ca va sus?ine candidatura Elenei Udrea la Pre?edin?ie, urmând s? renun?e, în schimb, la a sa. 

Cristian Diaconescu a anun?at ast?zi, în cadrul unei conferin?e de pres?, c? va renun?a la candidatura ca independent la Pre?edin?ie ?i va r?mâne pre?edinte al Funda?iei Mi?carea Popular?, declarând – totodat? – c? o va sus?ine pe Elena Udrea mai departe. Surse prezente la conferin?a de pres? au precizat c?: „Diaconescu va renun?a la candidatur?. Nu po?i s? candidezi a?a, trebuie s? ai sus?in?tori. Va r?mâne pre?edintele funda?iei”. De asemenea, Udrea a apreciat gestul oficialului, declarând c? prin acest anun?, Diaconescu demonstreaz? c? e „un adev?rat om de stat”.

Sursa

Comentarii

comentarii