DIFERENŢA dintre FEMEI şi BĂRBAŢI: ce observă prima oară la sexul opus?

Mecanismele de percep?ie ale femeilor ?i ale b?rba?ilor sunt diferite: de?i privesc acela?i lucru ei remarc? alte aspecte. Iar b?rba?ii care î?i doresc s? fie mari cuceritori trebuie s? descopere totul despre femei.

Când un b?rbat observ? o femeie, link într-un club, generic imagina?ia lui o ia razna. De cele mai multe ori nici nu conteaz? în ce este îmbr?cat?. Acesta este motivul pentru care dansatoarele topless sunt ini?ial acoperite de haine din cap pân? în picioare.
În schimb, când o femeie remarc? un b?rbat, primele gânduri n-au nici o leg?tur? cu sexul. Mai degrab? observ? un b?rbat care ?tie s? aib? grij? de el însu?i, psihic, emo?ional ?i financiar. Trebuie s? dea impresia c? poate face fa?? cu succes provoc?rilor vie?ii.

Când un b?rbat prive?te o femeie într-un îi trec prin cap dou? lucruri:
1. Cum arat? goal?
2. Cum se va descurca în pat

O femeie în aceea?i situa?ie se întreab? urm?toarele:
1. Are un job?
2. Are un job bine pl?tit?
3. Pare capabil s? men?in? acel job suficient timp încât s? avem beneficii de pe urma lui?
Probabil acesta este motivul pentru care b?rba?ii spun c? s-au sim?it c? o gâz? la microscop, din punct de vedere fizic ?i financiar, când au invitat o femeie s? danseze.
Contrar credin?elor populare, femeile sunt fiin?e mai vizuale decât b?rba?ii. Reprezentantele sexului frumos pot s? vad? tot ceea ce-?i doresc s? vad? f?r? a se holba sau f?r? ca scopul lor s? fie dezv?luit. B?rba?ii admir?, femeile inspecteaz?. O femeie poate decide dac? un b?rbat este interesant înainte de a-i prinde vederea sau înainte ca el s-o remarce.
În vreme ce b?rba?ii observ? conturul ?i curbele, femeile noteaz? forma ?i structura. De asemenea ele observ?, ochii b?rba?ilor, mâinile, din?ii, zâmbetul ?i prestan?a. Totodat?, dac? sunt interesate de un anumit b?rbat atunci remarc? ?i dac? respectivul este onest, încrez?tor, dac? este stilat, inteligent sau dac? are sim?ul umorului. Ace?ti b?rba?i sunt percepu?i ca fiind încânt?tori, prieteno?i ?i în general interesa?i de semenii lor.
Femeile î?i folosesc ochii pentru a transmite mesaje b?rba?ilor de care sunt interesate
De?i multe femei spun c? nu le place ca b?rba?ii s? le fixeze corpul, la fel de multe recunosc c? se topesc de pl?cere când b?rbatul de care sunt interesate le privesc în ochi. B?rbatul care ?tie cum s? se foloseasc? de ochi pentru a-?i ar?ta interesul va avea mai mult succes decât cel care evita s? priveasc? o femeie în ochi. Schimbul de priviri este critic în prima faz? a flirtului ?i a exprim?rii interesului.
Femeile pot spune dac? un b?rbat are ochi aluneco?i, mincino?i sau sinceri.
Dac? un b?rbat î?i folose?te ochii incorect atunci î?i poate distruge orice ?ans? de a aborda cu succes o reprezentant? a sexului frumos. Femeile sunt intuitive: pot sim?i dac? un b?rbat este disperat sau încrez?tor, dac? minte sau e sincer, dup? modul în care le prive?te. În cazul în care un b?rbat î?i fere?te privirea, de fapt spune c? nu are experien?? cu femeile, este timid ?i nu are încredere în el. Dac? este prea insistent atunci femeile se simt inconfortabil. B?rba?ii neexperimetati au o privire lacom? când privesc femeile. Cei experimenta?i privesc o femeie cu încredere ca ?i cum i-ar spune: „Te pot avea”. Iar ea îl poate pune la încercare.

Un b?rbat î?i va aminti 4 lucruri dup? o prim? întâlnire cu o femeie:
1. Dac? a dansat cu el
2. Dac? a s?rutat-o
3. Dac? i-a luat num?rul de telefon
4. Dac? s-a culcat cu ea.

O femeie î?i va aminti toate aceste lucruri, plus urm?toarele:
1. Modul în care a abordat-o
2. Cum era îmbr?cat
3. Dac? era parfumat
4. Ce bere a ales
5. Dac? a fost gentleman
6. Cum a interac?ionat cu ceilal?i b?rba?i ?i femei
7. Dac? a f?cut-o s? râd?.

Sursa

Comentarii

comentarii