Diminuarea posturilor de muncă în Pașcani

Locurile de munc? de la Agen?ia Local? pentru Ocuparea For?ei de Munc? din Municipiul Pa?cani, healing s-au diminuat fa?? de luna trecut?. În acest moment exist? un num?r de numai 60 de posturi. Conform spuselor celor de la Agen?ie,  func?iile pe care pot s? le ocupe angaja?ii la ora actual?, se rezum? la meseriile de confec?ioner, mecanic auto, tinichigiu auto, ?ofer, contabil, economist, jurist, operator bandzic, sortator cherestea, agent paz?, etc.

Dintre func?iie men?ionate, Comoni Import este unul dintre agen?ii economici care are nevoie de 5 confec?ionere, alt agent economic care angajeaz? este Cris Nich Trend ?i necesit? ?ase confec?ionere ?i cinci muncitori califica?i, Trusto Bil angajeaz? trei mecanici auto ?i doi tinichigii, Eurotext Impex 15 confec?ionere ?i doi muncitori califica?i, Ovimix patru ?oferi taxi, Adems un contabil, un economist, un jurist ?i trei ?oferi, Trans Boom Serg (Lespezi) un manipulant cherestea, un tâmplar, un operator bandzic, trei sortatori cherestea, Dizan doi tâmplari ?i un finisor l?cuitor ?i Real Protection Guard angajeaz? trei agen?i de paz?.

Sursa

 

Comentarii

comentarii