Diminuează distanţa dintre voi!

distanceCredeai c? rela?iile la distan?? sunt imposibile? Ce-i drept, tadalafil nu sunt cele mai simple, shop îns? exist? o ?ans? prin care le po?i face s? dureze.

Stabili?i ce fel de rela?ie ave?i. Poate suna incredibil, nurse dar sunt persoane pentru care exclusivitatea nu este obligatorie într-o rela?ie. Decât s? te treze?ti c? se mai întâlne?te cu alte persoane, în v?zul tuturor, e mai bine s? spune?i de la început ce a?tept?ri ave?i, precum ?i ceea ce ave?i de oferit. „Stabilind nivelul de implicare, ve?i evita geloziile inutile”, sus?ine Tonya Reiman, autoarea c?r?ii „The body language of dating”.

Nu p?stra?i secrete. Sinceritatea este obligatorie în orice rela?ie, mai ales atunci când vorbim despre o distan?? mare între cei doi parteneri. Este esen?ial s? î?i dezv?lui temerile – chiar ?i cu privire la viitorul vostru. Spune-i ce te fr?mânt? ?i astfel partenerul t?u va deveni mai sensibil, oferindu-?i mai mult? siguran??.

Suprinde?i-v? adesea. Rutina este un lucru bun într-o rela?ie la distan??: te face s? a?tep?i cu ner?bdare urm?torul telefon sau urm?toarea vizit?. Cu toate acestea, este bine ca, din când în când, s? v? mai surprinde?i cu câte o vizit? sau cu câte un cadou. Partenerul va fi foarte încântat.

Comunica?i permanent. Comunicarea este cea care face o rela?ie s? func?ioneze. Vorbitul zilnic, împ?rt??irea gândurilor ?i chiar a celor mai mici detalii despre activit??ile cotidiene fac rela?ia puternic? ?i prosper?. Iar cu tehnologia actual?, nu ave?i nicio scuz? s? nu p?stra?i permanent leg?tura. Dac? v? e team? c? v? plictisi?i, întreba?i-v? ce ve?i face atunci când ve?i locui împreun?!

 Nu uita?i de sex. Doar pentru c? nu dormi?i în acela?i pat, nu înseamn? c? sexul trebuie dat uit?rii. Dimpotriv?, „creierul este cel mai mare organ sexul”, sus?ine sexologul Ian Kerner. A?adar, stimula?i-v? sexual din când în când. „Înv??a?i s? vorbi?i ?i s? trimite?i mesaje murdare” sus?in sexologii. „Nu trebuie ca totul s? fie foarte evident, ci doar s? îl determine pe celal?lalt s? se întrebe dac? e?ti complet îmbr?cat”, adaug? ei.

Pl?nui?i vizite frecvente. Specili?tii recomand? întâlniri m?car un weekend pe lun?. ?i, a?a cum la prima întâlnire v? face?i deja planuri pentru urm?toarea, la fel trebuie s? v? comporta?i ?i într-o rela?ie la distan??. Nu pleca?i unul de lâng? celal?lalt pân? nu ?ti?i deja când v? ve?i întâlni data urm?toare.

Ave?i încredere unul în cel?lalt. O rela?ie f?r? încredere nu va merge într-o direc?ie prea bun?. Dac? partenerul î?i spune c? va suna la o anumit? or? ?i nu o face, nu l?sa imagina?ia s? pun? st?pânire pe tine. Situa?ii imprevizibile apar permanent, iar gelozia nu este întocmai cea mai bun? solu?ie.

Socializa?i.  Doar pentru c? partenerul nu este lâng? tine, nu înseamn? c? trebuie s? stai în cas? sâmb?t? noaptea. Ie?i în ora? cu prietenii, socializeaz?, distreaz?-te. În fond, nu faci nimic r?u.

Stabili?i un termen limit?. Rela?ia la distan?? este în regul?, dar nu la nesfâr?it. A?adar, face?i-v? planuri împreun? ?i stabili?i m?car cu aproxima?ie momentul în care ve?i locui în acela?i ora? sau chiar în aceea?i cas?. În acest mod, ve?i ?ti încotro v? îndrepta?i.

Comentarii

comentarii