Din cauza problemelor psihice, a făcut zeci de reclamații mincinoase

RADU-MIHAELA-479x364O tân?r? din Pa?cani ce sufer? de schizofrenie paranoid? a f?cut zeci de sesiz?ri la adresa unor func?ionari, pharm a fostului primar ?i chiar a unor poli?i?ti , magistra?i, oameni de afaceri ?i notari. Nici m?car DNA-ul, Cantina Social?, Parchetul sau vecinii nu au sc?pat de reclama?ii. Procurorii cer internarea acesteia.

De câ?iva ani de zile o tân?r? din Pa?cani face plângeri pe band? rulant? împotriva oricui o sup?r? cu voie sau f?r? voie. Pân? acum s-au adunat zeci de astfel de plângeri împotriva mai multor persoane publice din Pa?cani, dar ?i a procurorilor ?i judec?torilor care nu i-au dat dreptate sau nu au r?spuns prompt la adresele ei.

Lista reclama?iilor este destul de lung?. În fa?a anchetatorilor au fost trimi?i fo?tii primari ai Pa?caniului, Neculai Ratoi ?i Grigore Cr?ciunescu, secretarul Mircea Zuzan, 15 func?ionari din Prim?rie, 3 notari, EON Moldova, Judec?toria Pa?cani ?i DNA.

Ultima reclama?ie a fost depus? la audien?ele de s?pt?mâna trecut?. Ea a cerut concedierea primarului Dumitru Pantazi. În alt? scrisoare a reclamat c? a fost violat? pentru ca mai apoi s? depun? la dosar un certificat medico-legal de virgin?.

Femeia în vârst? de 40 de ani, are o diploma de inginer ?i una de master în agricultur?. De?i este greu de crezut, ea a lucrat 2 ani în Prim?ria Pa?cani. Mai târziu a fost diagnosticat? cu schizofrenie.

Sursa

Comentarii

comentarii