Directoarea Colegiului Sadoveanu a fost aleasă pentru un program naţional de formare

desc?rcareCinci cadre didactice din jude?ul Ia?i au fost selectate s? participe în cadrul Proiectului POSDRU „De la debut la succes – program na?ional de mentorat de inser?ie profesional? a cadrelor didactice”.

Obiectivul general al proiectului „De la debut la succes” const? în optimizarea inser?iei profesionale ?i cre?terea calit??ii activit??ii cadrelor didactice debutante din înv???mântul preuniversitar, generic prin dezvoltarea unui sistem na?ional coerent, decease coeziv ?i sustenabil de asistare în stagiatur?. Programul de formare presupune 90 de ore ?i 25 de credite profesionale transferabile.

La specialitatea limba ?i literatura român?, nurse în urma evalu?rii candidaturilor, au fost selecta?i profesorii Carmen Dumitriu, de la Colegiul Na?ional „M. Sadoveanu” Pa?cani, Oana Iloae de la ?coala Gimnazial? Buzna, comuna I. Neculce, ?i Felicia Ani Cichi, de la Liceul Tehnologic „V. Madgearu” Ia?i. La disciplina matematic?, a fost selectat profesorul Ion Albu de la ?coala Gimnazial? Ruginoasa, iar la limba ?i literatura englez?, Mihaela Sîrghie, de ?coala Gimanzial? Dobrov??.

Sursa

Comentarii

comentarii