Discuție între doi pășcăneni

Un p??c?nean îi spune vecinului s?u, sovaldi sale de asemenea p??c?nean, hospital c? se poart? cam indecent.
– De ce, m?i?
– Te vede toat? strada cum î?i îmbr??i?ezi nevasta în fiecare sear? dup? ora zece. ?i nici m?car nu tragi perdeaua.
– Ei, vezi cum vorbe?te lumea? P?i eu în fiecare sear?, dup? ora zece, sunt la club.

Comentarii

comentarii