Disperarea unui bărbat l-a determinat să facă greva foamei!

greva foameiUn b?rbat din Ruginoasa a decis s? fac? greva foamei în fa?a prim?riei, cialis acesta fiind nemul?umit de faptul c? nu are unde s? î?i ?in? animalele. Mircea Balcan este sup?rat c? nu îi se reînnoie?te contractul de închiriere pe 20 ha de p??une, cialis de?i a ?inut terenul de 4 ani încoace.

Un s?tean îns? îl contrazice ?i spune c? nu a primit terenul din cauza datoriilor avute la bugetul local. Vasile L?cust? afirm?, discount de asemenea c? b?rbatul î?i ?ine animalele în mod abuziv pe p??unea sa.

B?rbatul confirm? cele spuse de cons?teanul s?u, îns? spune c? va achita datoriile când va avea bani.

Viceprimarul comunei D?nu? Nechifor cunoa?te problema lui Mircea Balcan ?i spune c? este a?teptat la sediul administra?iei locale s? î?i achite datoriile dup? care i se va face contract de închiriere pentru acest an.

Men?ion?m c? nu este singurul scandal pentru p??une în comuna Ruginoasa. În anul 2012 primarul Ionel Moraru a fost acuzat de mai mul?i consilieri de faptul c? ar fi concesionat terenuri ilegal.

Sursa

Comentarii

comentarii