Distribuția de apă va fi restricționată în zona Deal

Zona DealJoi, purchase 17.10.2013, ed SC Prest Serv Apa SA Pa?cani va întrerupe furnizarea apei în zona Deal, no rx din cauza unor lucr?ri ce vor fi efectuate la re?eaua de distribu?ie a apei. Apa va fi oprit? în intervalul orar 9:00-14:00.

SC Prest Apa Serv SA recomand? p??c?nenilor s? î?i fac? rezerve de ap? potabil?. De asemenea, ei îi aten?ioneaz? pe cet??eni c? datorit? manevrelor de golire ?i umplere a sistemului public de alimentare, apa poate suferi modific?ri în ceea ce prive?te culoarea ?i turbiditatea. În acest caz, se recomand? evitarea consumului de ap?.

Sursa

Comentarii

comentarii