DNA a demarat o anchetă în cazul Hexi Pharma la Pașcani!

logo localSpitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani a virat, sovaldi în anul 2015, troche în jur de 200.000 lei în conturile firmei Sicme SRL, no rx în spatele c?reia se afl? administratorul public Gic? Zanet. Datele sunt publice pe site-ul unit??ii medicale, la sec?iunea achizi?ii publice.

Societatea Sicme SRL a încheiat dou? contracte cu unitatea medical? în anul 2015. Primul în data de 28 aprilie 2015 în valoare de 90.000 de lei. Obiectul contractului era serviciul de asisten?? tehnic? software ?i hardware. Al doilea în 4 august 2015, cu o valoare de 31.248 lei, pentru servicii de între?inere ?i repara?ii al sistemului de supraveghere video.

În ceea ce privesc achizi?iile, cu trimitere la activitatea din anul 2015, este trecut ?i contractul de servicii asisten?? tehnic? software ?i hardware încheiat în data de 8 decembrie 2014, cu o valoarea de 45.000 lei. Diferen?a pân? la aproximativ 200.000 lei reprezint? produse sau servicii vândute din magazinul acestei societ??i, cum ar fi licen?e, consumabile sau materiale imprimabile.

Societatea a avut ?i în al?i ani, rela?ii economice cu unitatea medical?. În 2012 Sicme SRL a încasat de la Spitalul Municipal de Urgen?? Pa?cani, 235.168 de lei, în timp ce în 2013 a vândut bunuri ?i servicii în valoare de 210.000 lei, iar în 2014 suma de 240.914 lei. În total, în cei patru ani, firma administratorului public Gic? Zanet a încasat suma de 886.000 de lei

De men?ionat faptul c? Gic? Zanet a f?cut parte din Consiliul de Administra?ie al unit??ii medicale, iar în declara?iile de avere el a trecut la venituri dividente ob?inute din activitatea firmei. Tocmai din aceast? situa?ie, procurorii DNA au solicitat conducerii Spitalului Municipal de Urgen?? Pa?cani toate actele ce au stat la baza acestor pl??i.

?i inspectorii ANI sunt la curent cu acest caz. Asta deoarece, Gic? Zanet este administratorul public al Pa?caniului, iar spitalul este subordonat Prim?riei. La fel ca ale?ii locali, deoarece Zanet ocup? o func?ie public? ?i are delegate atribu?ii de ordonator principal de credite, firmele la care este ac?ionar semnificativ nu au voie s? aib? rela?ii comerciale cu institu?iile din subordinea Prim?riei.

Sursa

Comentarii

comentarii