DNA pe urmele a zeci de fermieri din judeţul Iaşi

dna_iasi_92758500O sesizare penal? aduce în vizorul DNA Ia?i zeci de fermieri din jude?ul Ia?i. Este vorba despre cei care au beneficiat de subven?ii europene alocate stimul?rii zootehniei. Sunt vizate în special asocia?iile cresc?torilor de animale care au concesionat de la consiliile locale suprafe?e de teren destinate p??unatului ?i au primit prin intermediul Agen?iei de Plai ?i Interven?ie în Agricultur? fonduri pentru a le între?ine.

S-ar p?rea c? din condamnarea la închisoare a unor primari care au deturnat aceste fonduri, tadalafil  fermierii ie?eni nu au înv??at mare lucru. Astfel, for sale din anul 2007 ?i pân? în anul 2010, hospital aceste fonduri destinate între?inerii p??unilor au fost încasate de prim?riile comunelor sau de asocia?iile patronate de respectivele unit??i administrative. Asta deoarece majoritatea suprafe?elor de p??une se afl? în domeniul public al consiliilor locale. Cei mai mul?i primari au folosit abuziv aceste fonduri, b?gând pur ?i simplu banii în propriile buzunare. Din aceste motive, mul?i primari au fost ancheta?i sau trimi?i în judecat?. Printre ace?tia se num?r? primarii comunelor ?ib?ne?ti, Andrie?eni, Popricani, Ion Neculce etc. Întreg scandalul a ajuns la Bruxelles, iar Comisia European? a decis c? începând cu anul 2010, aceste subven?ii s? fie încasate de asocia?iile cresc?torilor de animale, care au concesionat suprafe?e de p??uni de la consiliile locale. Dar potrivit unor plângeri depuse la DNA, nici aceste asocia?ii nu au cheltuit banii conform legii, exclusiv pentru între?inerea p??unii. Se putea achizi?iona s?mân?a pentru îmbog??irea p??unii cu material vegetal, puteau fi f?cute ad?p?tori pentru animale, c?i de acces c?tre p??une, umbrare pentru animale etc. Verific?rile demarate recent vizeaz? subven?iile acordate în anul 2012, când au primit astfel de fonduri 39 de asocia?ii de cresc?tori de animale din 33 de comune. Valoarea total? a subven?iilor încasate de aceste asocia?ii de cresc?tori de animale este de 2 milioane de euro. Cele mai mari subven?ii le-au primit Asocia?ia Cresc?torilor de Bovine ?i Ovine ?ipote – 419.451 lei, Asocia?ia Pajistea Gropni?a – 410.452, Asocia?ia Cresc?torilor de Animale din comuna Românesti – 300.142 lei, Asocia?ia Profesional? a Cresc?torilor de Animale Cotnari – 367.708 lei, Asocia?ia Profesional? a Cresc?torilor de Animale Prod Bal? – 220.171, Asocia?ia Cresc?torilor de Animale din comuna Scânteia 225.915 lei, Asocia?ia Profesional? a Cresc?torilor de Taurine Gol?e?ti – 109.054 lei.

 

 

Sursa

Comentarii

comentarii