Doctorilor le va fi interzis să dezvăluie sexul viitorului copil

nou_nascutDeputa?ii azeri preg?tesc amendamente la Legea privind s?n?tatea reproducerii, prescription prin care s? le fie interzis medicilor s?-i informeze pe p?rin?i în leg?tur? cu sexul viitorului copil. Noua form? a legii urmeaz? s? fie adoptat? în aceast? toamn?.

Elaborarea noilor amendamente are leg?tur? cu faptul c? p?rin?ii azeri prefer? s? aib? b?ie?i.

Potrivit statisticilor, viagra sale la ora actual? în Azerbaidjan se înregistreaz? un decalaj în avantajul nou-n?scu?ilor de sex masculin.

Sursa

Comentarii

comentarii