Doi elevi din Paşcani şi-au ocupat locul la facultate chiar din clasa a XI-a

elev unireaDoi tineri din Pa?cani, sales care studiaz? la Colegiul de C?i Ferate , clinic ,Unirea” în clasa a XI-a, vor putea ocupa un loc bugetat cu burs? la Facultate de Economie ?i Administrarea Afacerilor din Ia?i.

Acest lucru s-a datorat rezultatelor deosebite ob?inute de c?tre ace?tia la Concursul Na?ional pe teme economice  ,,D.Rusu”, patronat de Universitatea ,,Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i.

Astfel, la etapa jude?ean?, elevii Dionisie Gîsca ?i Alin Buzatu, coordona?i de c?tre Daniela Or??anu, s-au clasat pe locurile I ?i II la sec?iunea Contabilitate, în timp ce  eleva  Mihaela Bujor,  îndrumat? de prof. Petronela Grigoroaea a ob?inut locul II  la sec?iunea Planificare opera?ional? ?i Organizarea  Resurselor Umane – to?i trei califica?i la etapa na?ional?.

Cel mai bun elev pe ?ar? la disciplina Contabilitate este Dionisie Gîsca, din clasa a XI-a D, cu locul I. Pe locul IV s-a clasat colegul s?u de clas? Buzatu Alin ?i ambii au  primit  din partea Universit??ii ,,A.I. Cuza”- Facultatea de Economie ?i Administrarea Afacerilor, dreptul de a ocupa f?r? examen la admitere,  un loc bugetat cu burs?, în cazul în care aleg aceast? facultate.

Preciz?m c?  de la Colegiul ,,Unirea” au fost accepta?i la Universitatea “AI. Cuza”, Academia de Studii Economice Bucure?ti, Universitatea “Babe? Bolyai” Cluj Napoca (ca olimpici na?ionali) în acelea?i condi?ii ?i al?i elevi din promo?iile anterioare.

Sursa

Comentarii

comentarii