Doi păşcăneni anchetaţi pentru trafic de persoane

irak_constructii2_400_300So?ii Ioan Ciprian ?i Mariana Delia Catargiu au promis în 2011 locuri de munc? în condi?ii avantajoase, for sale dar s-au dovedit a fi capcane pentru ie?enii care au sfâr?it a fi sclavi în Irak

Ace?tia se bazau pe o cuno?tin?? comun? ce locuia în România, în persoana lui Kamiran Hawiz. Acesta, întors în Irak, primise un post la prim?ria Arbil.

În rechizitoriul întocmit de procurorii DIICOT  se arat? urm?toarele: „F?r? a deschise niciun fel de firm? în Irak, f?r? a dispune de bani, f?r? a avea asigurate promisiuni ferme cu privire la locuri de munc? ?i f?r? a avea un contract încheiat, cei doi au postat anun?uri privind oferte atractive de locuri de munc?.” Patruzeci de ie?eni au fost încânta?i de condi?iile promise (salarii de pân? la 2 700 de dolari, cazare în vile, cu menajer? ?i 3 mese pe zi) ?i au acceptat oferta, pl?tind trafican?ilor taxele.

Ajun?i în Irak, realitatea s-a dovedit a fi sub orice a?teptare, victimile fiind invitate s? doarm? în corturi improvizate, într-un spa?iu îngradit de sârm? ghimpat? ?i p?zit de militari înarma?i. În rechizitoriu se precizeaz? faptul c?: „în corturi ploua, oamenii nu aveau pe ce dormi, astfel c? au a?teptat în picioare pân? s-a luminat, iar alte p?r?i v?t?mate au dormit pe bagaje. Când s-a f?cut ziu?, au observat c? în vecin?tate era o hal? p?r?sit?, astfel c? au luat de acolo ni?te pale?i din care au improvizat paturi”. Oamenii au trecut prin clipe de teroare, fiind ?inu?i f?r? mâncare ?i amenin?a?i cu mitraliera. Expirându-le vizele, au fost la un pas de moarte în urma unui control.

În situa?ia lor s-au aflat al?i 10 ie?eni pe care Mariana Catargiu i-a trimis ,,pe mâini sigure”. Obliga?i s? depun? munc? silnic? ?i îmboln?vindu-se din cauza condi?iilor mizere, ie?enii au primit ultima lovitur? atunci când Ion Catargiu i-a abandonat. În acela?i timp, renumera?ia promis? s-a redus la câteva sute de dolari, spre deosebire de explotator care ?i-a rotunjit portofelul cu 45 000 de dolari.  De men?ionat faptul c? Ion Catargiu s-a f?cut nev?zut în mai 2011. Kamiran Hawiz a luat leg?tura cu autorit??ile române ?i le-a pl?tit românilor cheltuielile pentru corturi.

Ieri, 5 noiembrie a.c., so?ii Catargiu au fost trimi?i în judecat? pentru trafic de persoane.

Sursa

 

 

 

 

 

Comentarii

comentarii