Donații de carte de la Corpul Păcii

Sheila Crowley, healing directorul Corpului P?cii pe România va veni la Pa?cani, buy la sfar?itul acestei luni. Vizita se datoreaz? ?i activit??ii fructoase a celor doi voluntari ai Corpului P?cii, prostate americanii Theron ?i Sarah LaBouhy, profesori de limba englez? la ?colile din municipiu.

Datorit? numeroaselor activit??i a celor doi profesori cu elevii p??c?neni, Sheila Crowley va veni pentru câteva zile la Pa?cani pentru a urm?ri îndeaproape munca depus? de voluntari, în cei doi ani de când se afl? în municipiu.

Zeci de tineri p??c?neni parcticip? la cursurile gratuite sus?inute la Bibiloteca Municipal? de c?tre Theron LaBouty, specialist IT. Este vorba despre ini?ierea în limbajul de programare JAVA ?i despre fotografia digital?.
Men?ion?m c? la sfâr?itul acestui an ?colar, misiunea celor doi se va termina în ?ara noastr?.

Organiza?ia Corpului P?cii este implicat? în mai multe activit??i la Pa?cani. Cea mai recent? dintre ele este îmbun?t??irea fondului de carte în limba englez? la Bibiloteca Municipal?, din dona?ia mai multor organiza?ii din lume, care colaboreaz? cu Corpul P?cii. Pân? acum s-au strâns sute de c?r?i. Printre ele se g?sesc ?i cele mai cunoscute romane din literatura, iar iubitorii de limba englez?, care sunt membri ai institu?iei de cultur? le pot împrumuta acas? pentru o perioad? de maxim o lun? de zile.

O alt? noutate pentru p??c?neni este c? directorul institu?iei, Mihaela Cojocaru vrea s? organizaeze un Club pentru iubitorii de limba englez? în cadrul Bibilotecii. Astfel toate activit??ile, printre care conversa?ia sau lectura, din cadrul acestui club vor fi ?inute doar în englez?.

Sursa

Comentarii

comentarii