Două eleve din Pașcani, premiate la concursul național de creație ECHOS FRANCOPHONES

concurs-de-poezieElevele Batincu Diana ?i Panainte Cosmina din clasa a X-a, sale coordonate de prof. Anca Aparaschivei, sovaldi sale au câ?tigat premiile II ?i III la concursul na?ional de crea?ie ECHOS FRANCOPHONES.

Concursul este organizat de Asocia?ia Studen?ilor Francofoni din Ia?i care, check împreun? cu juriul specializat, urm?re?te identificarea tinerelor talente ?i eviden?ierea importan?ei proiectelor culturale în via?a fiec?rui student / licean din ?ar? ?i antrenarea tinerilor într-o competi?ie cultural?, prin care î?i vor demonstra calit??ile lirice. Inten?ia Asocia?iei Studen?ilor Francofoni din Ia?i este de a extinde promovarea spiritului francofon atât în mediul universitar, cât ?i în cel preuniversitar.

Anual, se aleg 14 laurea?i, studen?i ?i elevi, care, în cadrul festiv al premierii primesc titlul de Mae?tri ai prozei ?i poeziei francofone. Anul acesta, la premierea programat? pe 13 iunie la Ia?i vor participa profesori de francez?, profesori universitari, scriitori consacra?i.

Elevele Batincu Diana ?i ?tefana Ancu?a au câ?tigat premiul al III-lea, respectiv men?iune la concursul na?ional de produc?ii numerice DIS-MOI DIX MOTS, organizat de Asocia?ia profesorilor de francez? din România. Elevii au avut la dispozi?ie 10 cuvinte pe care le-au organizat într-un text, videoclip, poster etc.

Sursa

Comentarii

comentarii