Două posturi scoase la concurs la Direcția de Asistență Comunitară Iași

directia-asistenta-comunitara-iasiDirec?ia de Asisten?? Comunitar?  Ia?i face angaj?ri. Sunt scoase la concurs dou? posturi libere.

Primul concurs va avea loc pe data de 23 iulie, look la sediul institu?iei. Acesta vizeaz? ocuparea unui post de inspector, decease grad asistent la Serviciul de beneficii de Asisten?? Social? din Bugetul de Stat. Ocuparea acestui post se poate face dup? o prob? scris? ?i un interviu programat pe data de 25 iulie. Cerin?ele pentru acest post sunt studii superioare de lung? perioad? finalizate cu diplom? de licen??, vechime de minimum un an pentru ocuparea unei func?ii publice de grad profesional asistent, ?i specializ?ri ?i perfec?ion?ri în managementul proiectelor.

Cel de-al doilea post scos la concurs este cel de consilier, grad principal la Serviciul Resurse Umane. Concursul de ocupare al acestui post va fi organizat pe 12 august, la ora 10, cu proba scris?, iar interviul este programat pentru data de 14 august. Pentru acest post, candida?ii trebuie s? aib? studii superioare, vechime de minimum cinci ani, cuno?tin?e de operare PC, precum ?i perfec?ionare în domeniul resurselor umane.

Sursa

Comentarii

comentarii